Tilbud! Helsemadrassen2™ Forstør

Helsemadrassen2™

Helsemadrassen2™

hjælper mod smerter, stivhed og søvnløshed!

- Nu med 3 gange så effektive vekselmagneter –

Flere detaljer

1 690,00 kr

-1 000,00 kr

2 690,00 kr

Yderligere information

God søvn er verdens bedste medicin!


Kroppen renses:

De første dage og uger man ligger på Helsemadrassen2™ vil mange mærke, at kroppen renser sig selv.

Dette mærkes først ved, at sved og urin lugter lidt stærkere.

Du kan også opleve, at du skal lade vandet oftere end før. Dette er meget gode tegn, som tyder på, at kroppen udskiller affald via nyrer, lever og hud.

Effekten af bedre cirkulation og en mere effektiv evne til udrensning er, at du sover bedre, får nedsat smerter og stivhed og de fleste får forbedret blodtryk.

Hertil kommer, at huden får bedre iltforsyning. Dette mærker du ved, at huden føles friskere, og at urenheder og sår læges lettere


Suveræn hjælp mod smerter og stivhed!

De fleste får med tiden gener, som de gerne ville være foruden. Nogen af disse gener skyldes gamle skader, arv, slitage af kroppen osv.

Helsemadrassen2™ er en helt ny magnetmadras med vekselmagneter og anti-mideeffekt. Dette er en stor helsenyhed!


Mider kan ødelægge vores helbred - slippe af med dem!

Fjerner du miderne fra din seng, gør du en meget rentabel investering i dit eget helbred.

Helsemadrassen2™ fjerner næsten alle mider fra sengen på blot nogle dage! Dette sker fordi, der er vævet sølvtråde ind i stoffet. Spændingen mellem sølvtrådene gør, at mider ikke kan formere sig og dør. - Læs mere under fanen "Husstøvmider"

Effekt

Hvad er en vekselmagnet?

Vores nyproducerede vekselmagneter er magneter, hvor den runde magnet er opdelt i "lagkage stykker" med hver anden nordpol og sydpol. "Kagestykkernes" magnetstyrke varierer også fra pol til pol. - Se illustrationen her under:

Hvordan virker en vekselmagnet?

Magnetens vekslende polaritet giver gentagne påvirkninger af blodets jernatomer og en stærkt forøget effekt i forhold til normale magneter.

Denne påvirkning af jernatomer i blodet giver små hvirvler i blodet, som fører til bedre blodcirkulation og en udrensning i blodårerne.

Sundere med Helsemadrassen2™

Helsemadrassen2™ kan bruges af mennesker i alle aldre.

Alt fra børn og top atleter til pensionister kan få det bedre med Helsemadrassen2™.

Allerede efter nogle dage begynder du at fornemme hvor god Helsemadrassen2™ er for hele din krop.

Du vågner mere udhvilet og føler dig simpelthen sundere.

Bedringen kommer naturlig og gradvis.

Efter nogle dage er din seng fri for ubehagelige og sygdomsfremkaldende mider og bakterier!

Helsemadrassen2™ er en kvalitetsmadras med magneter og sølvtråde. Den er fremstillet i et meget slidstærkt materiale med rigtig god holdbarhed. Helsemadrassen2™ er en top madras som er ca. 3 cm tyk. Fås i flere forskellige størrelser.

Smerter og led problemer:

Hvis kroppen får “tilført” magnetisme, øges produktionen af beta-endorfiner. Dette er stoffer som reducerer smertefølelsen på en naturlig måde. Derudover er det kendt, at øget cirkulation forbedrer kroppens evne til at reparere sine egen skader.

Vi garanterer dig, at magneterne i Helsemadrassen2™ virker og beholder effekten i minimum 20 år.

Forskning

God søvn er vigtig! 

Det er bevist at søvnkvaliteten forbedres med 76-95% ved hjælp af en magnetmadras.

God cirkulation og mindre smerter!

Forskning viser, at blodpladerne flyder lettere forbi hinanden uden at klæbe sammen, når kroppen påvirkes af den øgede magnetisme. Dette er til gavn for blodcirkulationen og kan reducere risikoen for blodårerne tilstoppes af blodpropper.

Magnetisme er lige så vigtigt som luft og vand!

Det er mange år siden, at forskere første gang opdagede hvor vigtigt det er, at vi lever i et miljø med tilstrækkelig magnetisme. Uden denne kraft kan intet liv eksistere. Det er velkendt, at Jordens magnetfelt er faldet gradvist over de seneste årtier. Det er derfor måske ikke så mærkeligt, at vi mennesker er plaget af stadig mere alvorlige sygdomme?


Ved at skabe et forhøjet magnetfelt i de timer vi hviler os, kan vi genoplade kroppens batterier og slippe af med mange lidelser. Forskning viser, at de allerfleste mennesker som lider af smerter, stivhed og søvnbesvær oplever mærkbare forbedringer med Helsemadrassen2™.

Husstøvmider

Husstøvmider kan skade vor sundhed - slip af med dem!

Vil du have en seng uden mider? Helsemadras2 er ekstremt hud-venlig og er en nem løsning til at tilintetgøre husstøvmiderne så du undgår gener som f.eks. allergi, der er forbundet med store koncentrationer af støvmider i sengemiljøet.

Overfladen på Helsemadrassen2 fjerner mider og bakterier hurtigt og effektivt!

At fjerne mider fra din seng, er en meget god investering i din egen sundhed. Husstøvmider kan give følgende symptomer: Dårligt immunforsvar, astma, rindende øjne, løbende næse / tilstoppet næse, eksem, hudproblemer såsom kløe og udslæt, irritation af luftveje, hoste, problemer med bihuler, søvnproblemer, træthed og energimangel.

Husstøvmider er efter pollen, den hyppigste kilde til allergi i Danmark og samtidig den hyppigste årsag til allergisk astma. Det anslås, at cirka 200.000 danskere har husstøvmideallergi.

 En typisk dansk seng indeholder 100.000 til 10.000.000 mider. Der er millioner af husstøvmider, blodmider og andre mider fra spinder-familien i din seng. De allergi- og astmafremkaldende husstøvmider lever godt af de døde hudceller og hår-affald, der er i din seng.

Bekæmpelse af støvmiderne 

Sølv har gennem tiden været kendt for sin positive virkning og evne til at bekæmpe bakterier. Der er nu udviklet en helt unik sølvtråd af ægte 99,9% rent sølv. Denne sølvtråd er vævet ind i stoffet på Helsemadrassen2. Sølvtråden er coatet, så den ikke oxyderer og bliver sort ved brug. Overfladestoffet er desuden behandlet med olier fra Aloe Vera. Derved dræbes både bakterier og støvmider.

Hvad er Husstøvmider?

Husstøvmider er små hvide dyr, du ikke umiddelbart kan se uden et mikroskop. De måler fra 0,1 til 0,6 mm. De har 8 ben og er i familie med edderkopper og flåter. Mider har en forholdsvis kort livscyklus, men er meget produktive og formerer sig hurtigt. Deres normale levetid er 3-5 måneder. Forplantningen sker hurtigt, så 50 støvmider bliver til ca. 900 på 6 uger. Hunnerne lægger 40-80 æg pr gang og æggene udklækkes efter 1-2 uger. I løbet af 4-8 uger gennemgår husstøvmiden flere stadier fra larve til voksen mide.

Hvorfor er der mider, smådyr og bakterier i vores seng?

Sengemadrasser er en god yngleplads for mider. Her er varme, fugtighed, og det er mørkt. Mider trives kun, der hvor de finder mad, passende temperatur og lidt høj luftfugtighed. De lever af skæl og døde hudceller, derfor er forholdene i sengen ofte perfekt. Hvis forholdene er gode, kan der være store mængder af mider i en almindelig "ren" seng. Gennemsnitligt taber vi mennesker omkring 1,5 gram døde hudceller om dagen, det er nok til at holde 1,5 millioner støvmider i live. 1 gram støv kan indeholde op til 10.000 støvmider (Ifølge ECARF).
 
Studier har påvist, at der er en høj koncentration af mide allergener (de proteiner fra midernes afføring, som er skyld i allergi) i det støv, der er i vore senge - Når der er mideallergener, er der også mider. Husstøvmider lever dog ikke kun i det varme og fugtige sengemiljø. Studier har også sammenlignet koncentrationen af mideallergener forskellige steder i boligen, og her kommer sengens madras ind på førstepladsen, næsthøjest er gulvet i soveværelset, mens den laveste koncentration af mideallergener er i dagligstuen. Dette understreger, hvor vigtigt sengemiljøet er, men også at der findes husstøvmider andre steder i boligen.

Mider har afføring op til 20 gange dagligt ..... i vores seng!
Det er især afføring fra miderne og midernes skeletdele, der giver os mennesker problemer. De små afføringsknolde fra miderne hvirvles op i luften og blander sig med husstøv, som vi dernæst indånder. Det er dette der kan give allergiske symptomer. En støvmide har afføring op til 20 gange i døgnet. Da der er millioner af dem, udgør det naturligvis et problem, hvis man er disponeret for allergi.

Der kan sagtens anvendes almindeligt lagen over Helsemadrassen2, det vil ikke påvirke den antibakterielle og midedræbende effekt. Der kan også anvendes stiklagen, plast-skånelagen eller elektrisk varmetæppe, over eller under Helsemadrassen2.

Virkning:

De fleste husstøvmider og andre 8-benede parasitter i "spinder-familien", dør efterhånden som de kommer ind i sølvtrådenes elektrostatiske udladninger og virkningen af den indarbejdede naturlige Aloe Vera olie i stoffet. Fnatmider, blodmider, bakterier og svampe dræbes ligeledes når Helsemadrassen2 ligger på sengen. I starten dør de fleste af miderne, og efter et stykke tid er de alle døde. Nye mider der kommer udefra, dræbes efterhånden som de kommer i kontakt med Helsemadrassen2. Først dør de voksne parasitter samt disses nymfer og larver. Efterhånden som æggene udklækkes, dør også de nyudklækkede larver, som overlever æg-stadiet.

Helsemadrassen2 virker ved at: 

  • Ødelægge husstøvmiders/bakteriers cellemembran

  • Forhindre celledeling så husstøvmiden/bakterierne dør

  • Eliminere svampe (Candida albicans)

  • Anti-bakteriel virkning som forhindrer lugt

  • Anti-allergisk virkning på husstøvmiders indtrængen i luftvejene

  • Anti-astmatisk virkning

  • Anti-transpirerende virkning = mindre svedlugt

  • Ekstrem hudvenlig og mindsker kløe

  • Søvnkvaliteten højnes

Bedre søvn og et bedre helbred!


Søvnstudier viser, at folk der sover på Helsemadras2 sover bedre. De vender sig mindre i søvne, sover dybere og vågner mere oplagte.

Helsemadras2 fjerner også dårlig lugt fra sengen ved, at bakterier, mider og andre mikroorganismer ikke længere kan leve der. Når disse dør og forsvinder, er den dårlige lugt også væk. 

Helsemadrassen2 kan fjerne tusindvis af mider på kort tid, fordi det er vævet med ægte sølvtråde med en bestemt afstand til hinanden. Grunden til at der bruges ægte sølvtråde er, at kun dette metal har de ønskede statisk-elektriske egenskaber. Spændingen mellem sølvtrådene giver en unik statisk elektricitet, så mider og andre smådyr ikke længere kan leve i sengen, når dette produkt benyttes. For mennesker er Helsemadrassen2 fantastisk sundt.

Hvis du ikke bryder dig om tanken, at du deler seng med millioner af mider og andre smådyr, løser Helsemadrassen2 dette problem. Man kan ligge direkte på det eller anvende almindeligt lagen henover. Helsemadras2 er et kvalitetsprodukt, der fjerner alle mider fra sengen. Den indeholder ikke skadelige kemikalier og er sund at have i sengen.

Din seng kan også blive fri for mider!


Hverken smerte eller husstøvmider bør ødelægge din søvn – læs mere om smertelindring under fanen ”Effekt”